Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Om mig
Jag heter Mari Pääkkönen, är i grunden civilekonom och har ca 15 års erfarenhet av ekonomi och redovisning i små och medelstora företag.

Från mina anställningar har jag gedigen erfarenhet av det mesta i en ekonomiavdelning, både av löpande redovisning och bokslut samt av mera strategiska frågor som koncerncontroller.

Efter åren som anställd ville jag styra upp min tid på lite annat sätt, därav idén att fortsätta att göra det jag kan bäst - fast i egen regi - det har jag gjort sedan början av år 2011 och trivs med det.  

Jag bor i Sundsvall och riktar mina tjänster främst mot företagare i trakten.
Jag ser fram emot ett trevligt samarbete med Dig och Ditt företag!

* För att bli yrkesverksam medlem i Civilekonomerna krävs att du har lägst en kandidatexamen på 180 högskolepoäng (120 poäng enligt det gamla systemet). I dessa poäng ska ingå: 
 

- 120 högskolepoäng (80 p) i företagsekonomi och/eller nationalekonomi. Det måste vara minst 90 högskolepoäng (60 p) i ett av ämnena.
 
- 30 högskolepoäng (20 p) i andra ekonomiska ämnen t ex statistik, handelsrätt, informatik, juridik, ekonomisk historia, ekonomisk geografi eller liknande samt
 
- 30 högskolepoäng (20 p) i valfria ämnen.

(Källa: Civilekonomerna
)